School Board Members

  Nora Duarte Trustee Position 1            Ben Fussell         School Board Member Will Mathews

       Nora Duarte                    Ben Fussell                Will Mathews
       Trustee - Position 1                    Trustee - Position 2                 Vice President - Position 3
       [email protected]              [email protected]          [email protected]   

          Board Member Beth Collins           Brittney Ford

           Edwin Henly                  Beth Collins                Brittney Ford
               President - Position 4                    Trustee - Position 5                    Secretary- Position 6
          [email protected]              [email protected]              [email protected]   

    Dennis Barnes         

       Dennis Barnes       
         Trustee - Position 7                                         
       [email protected]

                  

 

Board Term Details:

  • Position 1 - Nora Duarte       2024
  • Position 2 - Ben Fussell        2024
  • Position 3 - Will Mathews     2026
  • Position 4 - Edwin Henly       2026
  • Position 5 - Beth Collins       2026 
  • Position 6 - Brittney Ford     2026
  • Position 7 - Dennis Barnes   2024